Vatandaşlık İşlemleri | BNB Danışmanlık Hizmetleri

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

Başvuru için aranan şartlar:

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

– Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

– Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek,

– Türkiye’ de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile belli etmek,

– İyi ahlak sahibi olmak,

– Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

– Türkiye’ de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire ve mesleğe sahip olmak,

– Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, ayrıca taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında istisnai halleri;

Milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil edecek bir hal bulunmamak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıdaki kişiler de Türk vatandaşı olabilir:

– Türkiye’ ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ve geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

– Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

– Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Türk Vatandaşlığının İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Kazanılması yeniden-kazanma-hali
Türk vatandaşlığını kaybettirilenler ve kaybedenler Bakanlar Kurulu kararıyla, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’ de 3 yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığının İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Kazanılması
Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtile kişiler Türkiye’ de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

– Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.

– Anne veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden öngörülen süre içinde seçme hakkını kullanmayanlar.

19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

  • A)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen
  • B)En az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
  • C)En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen
  • Ç)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
  • D)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
  • E)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.