İrtibat Bürosu Kurulumu | BNB Danışmanlık Hizmetleri

Ekonomi Bakanlığı İrtibat Bürosu Kuruluş İzinlerini 1 hafta’da Sonuçlandırıyoruz.

Her türlü doküman ve hazırlanacak belgeleri sizden talep edip bu belgeler ışığında vermiş olduğunuz vekaletname ile başvuru sürecini bire bir şekilde bakanlığımıza yapmış olup,en kısa süre içinde sonuç alıyoruz.Tabi ki bu süreci sizinle adım adım paylaşıyoruz.

Süreç ise ana hatlarıyla şu şekildedir:

Bakanlık, yabancı ülkede yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini;

Şirketin faaliyet konusu,

Sermayesi,

İstihdam edilecek personel sayısı

Gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

İrtibat büroları Ticari faaliyet yapamazlar.

Ticari faaliyet dışında yapabilecekleri faaliyetler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ticari faaliyet dışında Temsil ve ağırlama, kontrol ve denetim, Teknik destek, Haberleşme ve bilgi aktarımı, Bölgesel yönetim merkezi başlıklarında oluşan faaliyetleri yapabilirler.

BNB Danışmanlık,Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de açmak istedikleri irtibat büroları, şubeleri, şirket ortaklıkları, şirket kuruluşları hizmetleri sunmaktadır.

İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

Türkiye’de irtibat bürosu kuruluşu konusunda destek almak için BNB Danışmanlık ile iletişime geçiniz.